Allah

Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia

Yang Hidup Abadi

Yang terus menerus mengurus makhluknya

Tiada kantuk dan tak pernah tidur

Milik Nya lah segala apa yang ada

di langit dan di bumi

Tiada seorangpun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah

Kecuali atas izin dari Nya

Allah mengetahui apa yang ada didepan dan dibelakang mereka

Dan mereka tidaklah mengetahui apapun dari ilmu Allah

Kecuali apa yang dikehendakiNya

Kursi Allah meliputi langit dan bumi

Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya

Allah Maha Tinggi

Allah Maha Besar