Sesungguhnya waktu dhuha adalah milik-Mu ya Allah,

kecantikan adalah kecantikan-Mu,

keindahan adalah keindahan-Mu,

kekuatan adalah kekuatan-Mu,

kekuasaan adalah kekuasaan-Mu,

dan perlindungan adalah perlindungan-Mu.

.

Ya Allah Tuhanku Pelindungku..

jikalau rizkiku masih di atas langit maka turunkanlah,

jikalau di dasar bumi maka keluarkanlah,

jika sukar maka mudahkanlah,

jika haram dan kotor maka sucikanlah,

dan jiklau masih jauh maka dekatkanlah..

dengan kebenaran dan berkah waktu dhuha,

keagunganMu,

keindahanMu,

kekuatanMu,

dan kekuasaanMu

Limpakanlan kepada kami segala nikmat yang telah kau berikan

kepada ham-hambaMu yang shalih.