Allah Maha Besar yang sempurna KebesaranNya

dan pujian seagung-agungnya

Maha Suci Allah sedari pagi hingga petang

Kuhadapkan wajahku kepada Dzat yang mencipta langit dan bumi

dalam keadaan lurus dan pasrah

dan aku bukanlah dari golongan yang menduakan Allah

.

Sesungguhnya sholatku, ibadahku,

hidup dan matiku

semata-mata hanya untuk Allah

Tuhan Pencipta dan Penguasa alam semesta

tiada satupun sekutu bagi Nya

dan begitulah aku diperintahkan

dan aku adalah golongan orang-orang yang selamat

.