aku berlindung kepada Allah dari godaan syaithon yang terkutuk
dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang

.

Segala Pujaan & Pujian yang tertinggi hanya bagi Allah
Tuhan Pencipta & Penguasa Alam Semesta

Yang Maha Mengasihi seluruh makhlukNya dan Menyayangi semua hambaNya

Penguasa hari pembalasan semua amal perbuatan

Hanya kepadaMu kami menyembah dan bersujud
dan hanya kepadaMu kami memohon pertolongan dan berserah diri

Ya Tuhanku tunjukkanlah kami jalan hidup yang lurus
yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri kenikmatan

bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai
dan bukan pula jalan mereka yang tersesat

.