Katakanlah..

Dialah Allah yang Maha Tunggal
hanya Allah lah pencipta alam semesta
hanya Allahlah Sang Penguasa
tiada Tuhan selain Allah

Allah adalah tempat bergantung
kepada Allah kita minta tolong
kepada Allah kita minta segala sesuatu
karena Allah Maha Kuasa atas kita

Allah tidaklah beranak dan tidak diperanakkan

Dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan Dia
tidak ada sesuatu apapun yang serupa dan mirip dengan Allah
tidak ada sesuatu apapun yang melebihi Allah

.