Mereka yang tidak percaya Allah adalah Tuhan Pencipta dan Penguasanya,
dan Muhammad adalah utusan Allah.

Sesungguhnya sama saja bagi mereka

meskipun diberi peringatan
atau tidak diberi peringatan

mereka akan tetap saja tidak percaya

.

Allah lah yang Maha Kuasa mengunci hati mareka,
menutupi pendengaran dan penglihatan mereka.

dan bagi mereka siksa yang amat berat

.