Air, Salju dan Embun

by Brifeb 0 Comments

Ya Allah Tuhanku

aku memohon kepadamu

jauhkanlah diriku dengan kesalahanku

sebagaimana Engkau telah menjauhkan

antara Timur dan Barat.

Ya Tuhanku

bersihkanlah diriku dari kesalahanku

sebagaimana bersihnya kain putih dari kotoran

Ya Allah Penguasaku

bilaslah diriku dari kesalahanku

dengan air,

salju,

dan embun..

.

Kuhadapkan Wajahku

by Brifeb 0 Comments

Allah Maha Besar yang sempurna KebesaranNya

dan pujian seagung-agungnya

Maha Suci Allah sedari pagi hingga petang

Kuhadapkan wajahku kepada Dzat yang mencipta langit dan bumi

dalam keadaan lurus dan pasrah

dan aku bukanlah dari golongan yang menduakan Allah

.

Sesungguhnya sholatku, ibadahku,

hidup dan matiku

semata-mata hanya untuk Allah

Tuhan Pencipta dan Penguasa alam semesta

tiada satupun sekutu bagi Nya

dan begitulah aku diperintahkan

dan aku adalah golongan orang-orang yang selamat

.

Mohon Petunjuk

by Brifeb 0 Comments

Ya Allah Tuhanku Penguasaku
yang Maha Mengetahui
yang Maha Pengasih Penyayang

dengan ilmuMu
aku mohon petunjuk pilihan yang tepat dariMu

dengan KekuasaanMu
aku mohon engkau jadikan yang terbaik untukku

dan aku mohon sebagian saja dari karuniaMu yang agung

karena Engkaulah yang Maha Kuasa
sedang aku amat lemah tak punya kuasa

karena Engkaulah yang Maka Tahu
sedangkan aku bodoh dan tidak tau apa-apa

dan Engkau Maha Mengetehui semua hal yang tak nampak dari pandanganku

.

Ya Allah Tuhanku..

apabila Engkau mengetahui bahwa hal ini
baik untukku
baik untuk agamaku
baik untuk kehidupanku
dan baik untuk masa depanku nanti

maka jadikanlah takdirkanlah ini terjadi untukku
mudahkanlah hal ini untukku
kemudian berkahilah untukku

Namun..

apabila Engkau mengetahui bahwa hal ini
buruk untukku
buruk untuk agamaku
buruk untuk kehidupanku
dan buruk untuk masa depanku

maka jauhkanlah dia dariku
dan jauhkan aku darinya
dan jadikanlah kebaikan untukku dimana saja kebaikan itu berada

kemudian jadikan aku rela menerimanya

.

Demi Masa

by Brifeb 0 Comments

Sesungguhnya manusia bener-benar dalam keadaan merugi

kecuali

orang yang percaya Allah Tuhan penciptanya

melakukan hal-hal baik yang bermanfaat

dan saling menasehati tentang kebenaran

juga saling menasehati tentang kesabaran

Bacalah

by Brifeb 0 Comments

Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan

yang menciptakan manusia dari segumpal darah

Bacalah

dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah

yang mengajarkan manusia dengan perantara pena

mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya

Manusia

by Brifeb 0 Comments

Katakanlah

Aku berlindung kepada Rabb manusia
Pengatur manusia
Pemelihara manusia

Raja manusia
Penguasa manusia
Pemilik manusia

Illah manusia
Sesembahan manusia
Tuhan manusia

Dari kejahatan bisikan yang mengintai

yang membisikkan keburukan ke hati manusia

bisikan dari jin dan dari manusia lain

.

Waktu Subuh

by Brifeb 0 Comments

Katakanlah..

Aku berlindung kepada Penguasa Pengatur waktu subuh

Dari kejahatan apa yang Dia ciptakan

dan dari kejahatan malam bila telah gelap gulita

dan dari kejahatan dukun-dukun dengan mantra-mantranya

dan dari kejahatan manusia pendengki jika dia dengki

.

Ikhlas

by Brifeb 0 Comments

Katakanlah..

Dialah Allah yang Maha Tunggal
hanya Allah lah pencipta alam semesta
hanya Allahlah Sang Penguasa
tiada Tuhan selain Allah

Allah adalah tempat bergantung
kepada Allah kita minta tolong
kepada Allah kita minta segala sesuatu
karena Allah Maha Kuasa atas kita

Allah tidaklah beranak dan tidak diperanakkan

Dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan Dia
tidak ada sesuatu apapun yang serupa dan mirip dengan Allah
tidak ada sesuatu apapun yang melebihi Allah

.

Hati Yang Terkunci

by Brifeb 0 Comments

Mereka yang tidak percaya Allah adalah Tuhan Pencipta dan Penguasanya,
dan Muhammad adalah utusan Allah.

Sesungguhnya sama saja bagi mereka

meskipun diberi peringatan
atau tidak diberi peringatan

mereka akan tetap saja tidak percaya

.

Allah lah yang Maha Kuasa mengunci hati mareka,
menutupi pendengaran dan penglihatan mereka.

dan bagi mereka siksa yang amat berat

.

Orang Beruntung

by Brifeb 0 Comments

Tiada keraguan sedikitpun pada kitab Al-Quran

Buku petunjuk bagi orang yang mematuhi perintah Allah Penciptanya dan meninggalkan apa yang dilarangNya

Petunjuk bagi orang-orang yang mempercayai hal-hal yang tak kasat mata,
selalu menjaga sholat penghambaan kepada Allah Tuhannya,
dan dari apa yang telah diberikan Tuhannya, kemudian memanfaatkannya di jalan Allah Tuhannya.

Mereka  itulah yang telah berada di atas jalan yang ditunjukkan Tuhannya

dan mereka sangat-sangat beruntung

.